NAUJIENOS

Birželio 1- oji – Vaikų gynimo diena

Vaikai – gražiausios pasaulio gėlės. Ir niekas taip gražiai nežydi kaip šypsena vaiko lūpose, niekas taip greit nedžiūsta kaip vaiko ašaros, niekas taip nepasotinamas kaip vaiko noras žaisti, sužinoti, pažinti.(A.Baltrūnas)

Gražių ir laimingų vaikystės dienų, vaikai!

Įstaigos darbas karantino metu

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. atidaromos visos darželio grupės.
Darželio darbo laikas (karantino metu) 7.00 – 17.30 val.
Budinti grupė nedirbs.

Nelankantiems darželio vaikams (karantino metu) ugdymas vyks nuotoliniu būdu.
Logopedai ir spec. pedagogas dirbs nuotoliniu būdu.

Esant karantinui nerekomenduojama lankyti darželio vaikams gyvenantiems su rizikos grupei priklausančiais asmenimis.

Į darželį nebus priimami sloguojantys, kosintys, čiaudantys, karščiuojantys ar kitų negalavimų turintys vaikai.

Atlydintys ir vykdantys vaikų priėmimą asmenys, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones ir išlaikyti fizinį atstumą.

Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-1116)

❤️

Veiklos su vaikais:

VAIKŲ UGDYMAS(IS) NAMUOSE

Nuo 2020 m.  kovo 30 d. bus vykdomas nuotolinis ugdymas. Ugdymo procesas vyks IKT pagalba. Mokytojos su vaikais ir tėveliais bendraus naudodamos uždaras Facebook grupių platformas, el. paštus, Messenger, Skype, pateiks užduotis, žaidimus, pratimus, literatūrą, patarimus tėveliams. Pagalbos specialistai (spec. pedagogas, logopedai) susisieks individualiai su tėveliais, kurių vaikučiai lanko užsiėmimus.

Kokybiškas, kūrybiškas ugdymo proceso užtikrinimas priklausys nuo mūsų visų teigiamo požiūrio ir nusiteikimo. Kol vaikučiai neis į darželį, kviesime Jus, tėveliai, kartu žaisti su vaikais, padėti vaikučiams ugdyti(s) gebėjimus, turtinti jų patirtį, rodyti meilę ir pasitikėjimą savo vaikais. 

Smagaus laiko namuosesmileyheart

Informacija

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis „Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, paskirtas IKT specialistas, kuris konsultuos mokytojus ir tėvelius technologijų naudojimo klausimais 

 IT specialistė Daiva Jucienė

tel. 8 679 86776

el.paštas  d.juciene@spt.moletai.lt