Konkursas auklėtojos pareigoms užimti

MOLĖTŲ "SAULUTĖS" VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO  AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

     Konkursą organizuoja: "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis

     Pareigybė: Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

     Darbo krūvis: 1 etatas

     Darbo sutartis: neterminuota (su išbandymo laikotarpiu)

     Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis universitetinis, arba jam prilygstantis išsilavinimas ir įgyta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

    Privalumas – vyresniojo auklėtojo kvalifikacijos kategorija, darbo patirtis.

     Atrankos būdas: pokalbis.

     Darbo pradžia: 2019-05-02

     Pateikti šiuos dokumentus:

1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2.    Asmens tapatybės dokumento kopiją.

3.    Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

4.    Gyvenimo aprašymą.

5.    Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

     Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val.

     Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. balandžio  mėn. 1 d., pabaiga 2019 m. balandžio 14 d.

     Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis darželis, Liepų  g.11, Molėtai, LT LT33121;

    Telefonai pasiteiravimui: 8383 51555, mobilus -  8 60107666.

    El. p.: moletai.saulute@gmail.com , gpelakauskiene@gmail.com

    Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

    Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos  reikalavimus, į pokalbį bus kviečiami 2019 m. balandžio 18 d., 10.00 val. Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelio-darželio direktoriaus  kabinete.

Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelio-darželio direktorė