Inkilų kėlimas – šventė ne tik grįžtantiems paukščiams , bet ir žmogui, o ypač vaikams – vaikai apžiūrėjo ir rinko medį savo grupės inkilui įkelti, padėjo tvarkytis, džiaugėsi naujais paukščių namais.
Kelti inkilus niekada nevėlu, jei ir nespės giesmininkai įsikurt naujuose namuose, jie tą padarys vėliau.