Informacija

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis „Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, paskirtas IKT specialistas, kuris konsultuos mokytojus ir tėvelius technologijų naudojimo klausimais 

 IT specialistė Daiva Jucienė

tel. 8 679 86776

el.paštas  d.juciene@spt.moletai.lt