Interaktyviosios IT kūrybinės dirbtuvės

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo IT kūrybinėse dirbtuvėse, kurias vedė BMK atstovai Rūta Kairytė ir Tomas Čerba. Susipažinta su naujausiomis programų interaktyviajai lentai galimybėmis, kaip lengvai susikurti edukacinę užduotį, pasidalinti ja su kitais pedagogais ar pasinaudoti jau sukurtų interaktyvių užduočių banku. Išsamiai pristatytos interaktyvios priemonės – interaktyviųjų grindų programos. Komandinio žaidimo metu išbandyta ir nauja ugdymo priemonė – interaktyviosios lėkštės. Aptartos edukacinių robotukų – bitučių naudojimo ugdyme galimybes, pasidalinus į komandas sukurti edukaciniam robotukui skirti kilimėliai.