VAIKŲ UGDYMAS(IS) NAMUOSE

Nuo 2020 m.  kovo 30 d. bus vykdomas nuotolinis ugdymas. Ugdymo procesas vyks IKT pagalba. Mokytojos su vaikais ir tėveliais bendraus naudodamos uždaras Facebook grupių platformas, el. paštus, Messenger, Skype, pateiks užduotis, žaidimus, pratimus, literatūrą, patarimus tėveliams. Pagalbos specialistai (spec. pedagogas, logopedai) susisieks individualiai su tėveliais, kurių vaikučiai lanko užsiėmimus.

Kokybiškas, kūrybiškas ugdymo proceso užtikrinimas priklausys nuo mūsų visų teigiamo požiūrio ir nusiteikimo. Kol vaikučiai neis į darželį, kviesime Jus, tėveliai, kartu žaisti su vaikais, padėti vaikučiams ugdyti(s) gebėjimus, turtinti jų patirtį, rodyti meilę ir pasitikėjimą savo vaikais. 

Smagaus laiko namuosesmileyheart