Darbuotojai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA

  • Direktorė Gražina Pelakauskienė
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Simanavičienė
  • Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Danutė Rakauskienė
  • Vyr. finansininkė Pranė Šaltenienė
  • Sekretorė Janina Liubartienė
  • Dietistė Sigita Valeikienė


PEDAGOGAI

Eil. Nr Vardas, Pavardė Pareigos, išsilavinimas
1. Virginija Adomėnienė Auklėtoja
2. Irena Bačiulienė Auklėtoja
3. Danguolė Baranauskienė  Meninio ugd. mokytoja
4. Inga Barunova Auklėtoja 
5. Vilė Černiuvienė Auklėtoja
6. Ina Kiškienė Logopedė
7. Jolanta Krivičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
8. Loreta Lapušauskienė Auklėtoja
9. Gražina Mickevičienė Auklėtoja
10. Lina Pakštienė Priešmokyklinio ugd. pedagogė
11. Vaida Ralikauskaitė Auklėtoja
12. Vilma Sarolienė Auklėtoja
13. Birutė Pumputienė Auklėtoja
14. Daiva Vasiljevienė Auklėtoja
15. Edita Rožėnienė Spec. pedagogė
16. Jolanta Žiukienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
17. Aldona Peseckaitė Auklėtoja
18. Daiva Simanavičienė Auklėtoja
19. Lina Repšienė Logopedė 
20 Jolita Umbrasienė Auklėtoja