Menu Close

Korupcijos prevencija

Informuokite mus, jeigu įstaigoje galimai teko susidurti su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veiklomis.

Atsakinga už korupcijos prevencijos veiklą

Daiva Simanavičienė

daivasima@gmail.com   tel.: 8 670 07238

Asmenys, norintys pateikti informaciją – prašymus, skundus, pranešimus apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas, gali pranešti anonimiškai:

Atsakingai už korupcijos prevencijos veiklą Daivai Simanavičienei  daivasima@gmail.com  tel. : 8 670 07238

Atsiųsti pranešimą adresu: Molėtų „Saulutės“ vaikų l/d, Liepų g.11, Molėtai LT-33121

Telefonu 8 383 51555   El. paštu: moletai.saulute@gmail.com

Įmesti pranešimą į pašto dėžutę, esančią pagrindiniame įėjime.

  Savivaldybės administracijoje tai padarydami anonimiškai Savivaldybės pirmajame aukšte esančioje pranešimų dėžutėje arba asmeniui atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę  Molėtų rajono savivaldybės administracijoje – vyriausiajai specialistei Sigitai Saugūnienei, tel.  8 66507952 arba el. paštu: korupcijai-ne@moletai.lt.

Nuoroda: https://www.moletai.lt/praneskite-apie-korupcija/.

Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Korupcijos prevencijos įstatymas

Korupcijos prevencijos programa, priemonių planas

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Dovanų politika

Veiksmų gavus neteisetą atlygį Tvarkos aprašas

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė

Pranešimo-forma

Pareigybių, dėl kurių teikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Privačių interesų deklaracijos

GRAŽINA PELAKAUSKIENĖ

Daiva Simanavičienė

Ramunė Gečienė

Ramutė Kubickienė

 

 

Skip to content