Menu Close

Korupcijos prevencija

Informuokite mus, jeigu įstaigoje galimai teko susidurti su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veiklomis.

Atsakinga už korupcijos prevencijos veiklą:

Daiva Simanavičienė  daivasima@gmail.com

tel. : 8 670 07238

Apie korupcijos atvejus galite pranešti:

Atsiųsti pranešimą adresu: Molėtų „Saulutės“ vaikų l/d, Liepų g.11, Molėtai LT-33121

Telefonu 8 383 51555

El. paštu: moletai.saulute@gmail.com

Įmesti pranešimą į pašto dėžutę, esančią pagrindiniame įėjime.

Asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Korupcijos prevencijos programa, priemonių planas

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Dovanų politika

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė

Pranešimo-forma

Privačių interesų deklaracijos

GRAŽINA PELAKAUSKIENĖ

Daiva Simanavičienė

Ramunė Gečienė

 

 

Skip to content