Veiklos kryptys

VIZIJA

Saugi, patraukli, verinanti ir analizuojanti švietimo įstaiga, padedanti vaikui ir jo šeimai atsiskleisti individualiems vaikų gebėjimams ir sudaranti sąlygas ugdyti ir ugdytis įvairių gebėjimų vaikams.

 

MISIJA

Visapusiškai ugdyti ir lavinti įvairaus amžiaus, gebėjimų ir poreikių vaikus, siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę.

 

TIKSLAS – bendradarbiaujant su šeima puoselėti visas 1,5 – 6 metų, vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsį, siekiant kokybiško ugdymo, orientuoto į vaiko patirtį, poreikius, interesus, gebėjimus, ugdyti aktyvų, smalsų, kūrybingą, savimi pasitikinti vaiką.

 

UŽDAVINIAI

  1. Teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

  2. Teikti visapusišką pagalbą šeimai ir specialiųjų poreikių vaikams;

  3. Tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; 

  4. Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (si) aplinką.