Menu Close

Vaikų priėmimas, išlaikymas, lengvatos, lankomumas, prašymai

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas

MOLĖTŲ „SAULUTĖS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

                                                                                                                           Prašymas registruoti ir priimti vaiką į įstaigą

MOLĖTŲ SAULUTĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRAŠYMAS DĖL 50% LENGVATOS SUTEIKIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE

                                                                                                                           parsisiųsti MS Word formatu

MOLĖTŲ SAULUTĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO UŽMOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE

                                                                                                                           parsisiųsti MS Word formatu

 

MOLĖTŲ SAULUTĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

                                                                                                                        Tvarkos aprašas

MOLĖTŲ SAULUTĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRAŠYMAS DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO

Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo

MOLĖTŲ „SAULUTĖS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠŲ

Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų

MOLĖTŲ “SAULUTĖS” VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO LAISVŲ VIETŲ GRUPĖSE SĄRAŠAS

                                                                                                              

MOLĖTŲ “SAULUTĖS” VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO PATVIRTINTŲ PRAŠYMŲ REGISTRACIJOS EILĖ 2023-06 mėn. DUOMENIMIS

pasitvirtinusių vaikų sąrašas 2023

Skip to content