Vaikų priėmimas, prašymai

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas

MOLĖTŲ „SAULUTĖS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

Prašymas registruoti ir priimti vaiką į įstaigą

MOLĖTŲ SAULUTĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRAŠYMAS DĖL 50% LENGVATOS SUTEIKIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE

parsisiųsti MS Word formatu

MOLĖTŲ SAULUTĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO UŽMOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE

parsisiųsti MS Word formatu

MOLĖTŲ SAULUTĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRAŠYMAS DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO

parsisiųsti MS Word formatu

MOLĖTŲ "SAULUTĖS" VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO LAISVŲ VIETŲ GRUPĖSE SĄRAŠAS             

                                                                                                                                                         Laisvų vietų sąrašas

 MOLĖTŲ „SAULUTĖS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠŲ

                                                                                                                                        Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų 

 MOLĖTŲ "SAULUTĖS" VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO PATVIRTINTŲ PRAŠYMŲ REGISTRACIJOS EILĖ 2019-06 mėn. DUOMENIMIS   

                                                                                                                                        Pasitvirtinusiu į darželį sąrašas