Ugdymas

Lopšelyje-darželyje vykdomos programos:

  1. „Saulutės" vaikų l/d Ikimokyklinio ugdymo programa;

  2. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;

  3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų individualios ugdymo programos;

  4. Tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių programa "Zipio draugai" (priešmokyklinė grupė);

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo principai. Vaiko pasiekimai vertinami vaikui pradėjus lankyti įstaigą, o vėliau – du kartus per metus (rudenį ir pavasarį). Vertinimo duomenys panaudojami planuojant vaikų grupės veiklą, individualizuojant ugdymą, teikiant vaikams reikiamą specialistų pagalbą, informuojant šeimas, stiprinant pedagogų kompetencijas, atnaujinant programą. Medžiaga apie ikimokyklinuko pasiekimus fiksuojama ir kaupiama vaiko pasiekimų aplanke. Aplanke kaupiami vaiko stebėjimo aprašai, tėvų pastebėjimai, vaikų darbelių pavyzdžiai, individualios programos, specialistų komentarai, vaiko mintys apie save ir kitus, nuotraukos ir kt.

Lopšelyje-darželyje dirba:

  • logopedas - padeda vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų;

  • spec. pedagogas - teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams turintiems pažinimo procesų, motorikos, socialinės raidos sutrikimus bei vaikams turintiems kitus raidos sutrikimus.

Įstaiga dalyvauja projektuose

                  LL logo

                       Lietuvos mažųjų žaidynės            42489174_2669225959770420_5179735914800218112_n

 

                                  VAIKO DIENOS RITMAS

  7.00 – 9.00   vaikų priėmimas, žaidimai, savarankiška, individuali veikla,

mankšta, pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai, pasiruošimas ugdomajai veiklai.

  9.00 – 10.20  ugdomoji veikla grupėje: komunikacinė, meninė, pažintinė veikla, kūno kultūra ir sveikata, veikla.

  10.20 – 11.30  individuali vaikų veikla, žaidimai, pasivaikščiojimai, veikla lauke: ekskursijos, stebėjimai, atradimai, žaidimai.

  11.30 – 13.00 pasiruošimas pietums, pietūs, pasiruošimas poilsiui.

  13.00 – 15.00  vaikų poilsis.

  15.00 – 16.30  kėlimasis, žaidimai, individuali vaikų veikla; pasiruošimas vakarienei, vakarienė.

  16.30 – 17.30 veikla grupėje/lauke, šeimų konsultavimas,  vaikų išleidimas į namus.

 

                                                NEFORMALIOJO UGDYMO BŪRELIAI

   PAVADINIMAS

  INFORMACIJA APIE BŪRELIO VEIKLĄ (vadovas, darbo laikas)

         KREPŠINIO BŪRELIS

                    Treneris

         Pirmadienis

     11.30 – 12.00

          Trečiadienis 

     11.30 – 12.00

     KERAMIKOS BŪRELIS

                          Mokytoja Lina Dieninė

           Antradienis

      8.30 – 9.30 val.

        

 KARATE BŪRELIS

                                  Treneris Aivaras 

         Antradienis

    11.50 – 12.35 val.

 

           Ketvirtadienis

       11.50 – 12.35 val.

    

  YAMAHOS MOKYKLĖLĖ

                            Mokytoja Rūta             

       Trečiadienis

       12.30 - 13.15    

           

      ŠOKIŲ BŪRELIS

      Vadovė Daiva                              

       Antradienis  

    12.45 – 13.30

 Ketvirtadienis

    12.45 – 13.30   

       ANGLŲ BŪRELIS 

         Mokytoja Lina              

     Trečiadienis                                   Penktadienis

     15.00-15.30                                   15.00 – 15.30                            

NUOTOLINIS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Nuo 2020 m. 30 d. bus vykdomas nuotolinis ugdymo procesas. Ugdymas vyks informacinių technologijų pagalba. Mokytojai su tėveliais bendraus naudodami elektroninį dienyną Mūsų darželis, skaitmeninę mokymosi aplinką Eduko klasė, Padlet ,el. paštus, uždaras "Facebook" grupes, Messenger,  Skype. Kokybiškas ir kūrybiškas ugdymo proceso užtikrinimas priklausys nuo visų teigiamo požiūrio ir nusiteikimo