Ugdymas

Lopšelyje-darželyje vykdomos programos:

  1. „Saulutės" vaikų l/d Ikimokyklinio ugdymo programa;

  2. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;

  3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų individualios ugdymo programos;

  4. Tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių programa "Zipio draugai" (priešmokyklinė grupė);

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo principai. Vaiko pasiekimai vertinami vaikui pradėjus lankyti įstaigą, o vėliau – du kartus per metus (rudenį ir pavasarį). Vertinimo duomenys panaudojami planuojant vaikų grupės veiklą, individualizuojant ugdymą, teikiant vaikams reikiamą specialistų pagalbą, informuojant šeimas, stiprinant pedagogų kompetencijas, atnaujinant programą. Medžiaga apie ikimokyklinuko pasiekimus fiksuojama ir kaupiama vaiko pasiekimų aplanke. Aplanke kaupiami vaiko stebėjimo aprašai, tėvų pastebėjimai, vaikų darbelių pavyzdžiai, individualios programos, specialistų komentarai, vaiko mintys apie save ir kitus, nuotraukos ir kt.

Lopšelyje-darželyje dirba:

  • logopedas - padeda vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų;

  • spec. pedagogas - teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams turintiems pažinimo procesų, motorikos, socialinės raidos sutrikimus bei vaikams turintiems kitus raidos sutrikimus.

Įstaiga dalyvauja projektuose

Pateikiama: „sveikatai_palankus.png“             Pateikiama: „Sveikatiada_logotipas (1).jpg“         

                                   

 

                                  VAIKO DIENOS RITMAS

  7.00 – 9.00   vaikų priėmimas, žaidimai, savarankiška, individuali veikla,

mankšta, pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai, pasiruošimas ugdomajai veiklai.

  9.00 – 10.20  ugdomoji veikla grupėje: komunikacinė, meninė, pažintinė veikla, kūno kultūra ir sveikata, veikla.

  10.20 – 11.30  individuali vaikų veikla, žaidimai, pasivaikščiojimai, veikla lauke: ekskursijos, stebėjimai, atradimai, žaidimai.

  11.30 – 13.00 pasiruošimas pietums, pietūs, pasiruošimas poilsiui.

  13.00 – 15.00  vaikų poilsis.

  15.00 – 16.30  kėlimasis, žaidimai, individuali vaikų veikla; pasiruošimas vakarienei, vakarienė.

  16.30 – 17.30 veikla grupėje/lauke, šeimų konsultavimas,  vaikų išleidimas į namus.

 

                                                NEFORMALIOJO UGDYMO BŪRELIAI

   PAVADINIMAS

  INFORMACIJA APIE BŪRELIO VEIKLĄ (vadovas, darbo laikas)

         KREPŠINIO BŪRELIS

                    Treneris

         Pirmadienis

     10.50 – 11.20

          Trečiadienis 

     10.50 – 11.20

     KERAMIKOS BŪRELIS

                          Mokytoja Lina Dieninė

           Antradienis

      8.30 – 9.30 val.

        

 KARATE BŪRELIS

                                  Treneris Aivaras Vėgėlė

         Antradienis

    11.50 – 12.35 val.

 

           Ketvirtadienis

       11.50 – 12.35 val.

    

  YAMAHOS MOKYKLĖLĖ

                            Mokytoja Rūta Vekerotienė               

       Pirmadienis

       12.30 - 13.15