APIE MUS

 

1982 m. spalio 22 d. duris atvėrė naujas ,,Saulutės" vaikų lopšelis-darželis.

1993 metų liepos 1 d. ,,Saulutės" vaikų lopšelis-darželis reorganizuotas į ,,Saulutės" darželį – pradinę mokyklą. Sukomplektuotos 4-ios ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose dirbo aštuoni ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Aštuonios pradinio ugdymo klasės, kuriose dirbo aštuoni pradinio ugdymo specialistai ir viena popietinė priešmokyklinio ugdymo grupė (dirbo vienas pedagogas). Veikė pailgintos dienos grupė (vienas pedagogas).

2003 metų sausio 2 d. darželis-mokykla reorganizuota į ,,Saulutės" vaikų lopšelį-darželį. Veikė penkios ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose dirbo aštuoni ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Nuo 2003-09-01 sukomplektuota lopšelinė grupė. Dirbo vienuolika pedagogų. Nuo 2006-09-01 yra vaikų lopšelyje-darželyje septynios  grupės, dirbo 12  pedagogų.

Nuo 2010 m. darželyje veikia devynios grupės, dirba šešiolika pedagogų, meninio ugdymo mokytoja, logopedė. Pagrindinės funkcijos: puoselėti visas vaiko galias lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę. Sudaryti higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laidojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą.

,,Saulutės" lopšelis-darželis įsikūręs ramioje gyvenamojoje miestelio dalyje, toliau nuo miesto ir mašinų triukšmo, apsuptas žalumos. Netoli pušynas, kolektyviniai sodai, upelis, Luokesų ežeras, todėl vaikai gali matyti ir veikti natūralioje aplinkoje.

Įstaigoje veikia devynios grupės: viena ankstyvojo amžiaus, šešios ikimokyklinio ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.

Lopšelyje-darželyje dirba logopedė ir spec. pedagogė. Didelis dėmesys skiriamas kalbos supratimo ugdymui, vaikų kalbiniams gebėjimams ugdyti, pažinimo procesų lavinimui. Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, ugdymosi sunkumų.

Vaikų ugdymas organizuojamas remiantis įstaigos pedagogų sukurta Ikimokyklinio ugdymo programa. Grupėse sukurta sveika ir saugi, jauki aplinka, padedanti tenkinti  individualius, fizinius, protinius, pažintinius, emocinius vaikų poreikius.

Žaidimas – svarbiausia vaiko veikla, todėl vaikų žaidimus skatiname, palaikome, stebime, puoselėjame kaip savaiminę vaiko vertybę.

Kartu su lopšelyje-darželyje dirbančia meninio ugdymo mokytoja, pedagogai padeda tenkinti vaikų saviraiškos poreikius per meną, muziką, vaidybą. Ugdoma vaikų tautinė savimonė, meilė ir pagarba savo kraštui, papročiams ir tradicijoms, gamtai.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų fiziniams gebėjimams ugdyti. Vyksta kasrytinės mankštos, organizuojami kūno kultūros užsiėmimai, sportinės pramogos.

Lopšelyje-darželyje veikia neformaliojo ugdymo būreliai.

Įstaigoje dirba kompetentingi, kvalifikuoti pedagogai, gebantys užtikrinti vaikų poreikių tenkinimą per kompetencijų ugdymą, siekiantys vaiko brandumo mokyklai, kūrybiškai įgyvendinantys ugdymo turinį.

Lopšelis-darželis renovuotas. Atnaujinta darželio išorė ir vidaus patalpos.